Textilindustrin

1606513-fashion-designer-studio-with-professional-equipment

Textil

All industri har mer eller mindre påverkan på miljön och befolkningen i produktionsländerna. I utvecklingsländer är detta mera påtagligt varpå konsekvenserna av produktionen ofta är betydligt större än i västvärlden. Vårt samhälle har förändrats och en stor del av produktionen har flyttats från västvärlden till Asien, Sydamerika och Afrika. Det har skapat arbete i fattigare delar av världen och i västvälden har man fortsatt kunnat köpa kläder till låga priser. Som med det mesta finns det både positiva och negativa effekter i förändring.Textilindustrin är inget undantag och i takt med att medvetenheten hos konsumenterna ökar så ökar även kraven på producenterna. Inom textilindustrin talar man om fair fashion eller fair wear vilket innebär att kläderna tillverkas med minimal miljöpåverkan och att de anställda arbetar under moraliskt och etiskt godtagbara förhållanden. Ekologiska kläder är också något som allt fler konsumenter efterfrågar i takt med att miljömedvetenheten ökat.
7270257-krav

Kravmärke

Det finns en hel del olika rättvise- och/eller ekomärkningar som används inom textilindustrin. KRAV, Svanen och Bra miljöval är några av de vanligaste i Sverige men även EU-blomman, Fair Trade och GOTS förekommer ofta. Det finns skillnader mellan märkningarna där exempelvis Fair Trade är en märkning som visar att företaget bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Det är dock inte en märkning som visar att kläderna är ekologiska även om en del stränga miljökrav måste följas. Svanen märkningen däremot har stränga miljökrav på producenten och EU kraven på ekologisk produktion måste uppfyllas. Däremot är kraven på arbetsvillkor och sociala förhållanden lägre med kravet att producenterna följer respektive lands miljö- och arbetslagstiftning.522906-clews-in-heart-formÄven om efterfrågan på ekologiska kläder ökat så utgör den ekologiska bomullsodlingen endast en bråkdel av den totala bomullsproduktionen i världen. Det ökar i takt med efterfrågan men omställningen tar tid och det bör kommas ihåg att den första odlingen kom igång först runt år 1989. Ull, bambu och hampa är andra material som används frekvent i ekokläder.