Planering är nyckel till en lyckad renovering

Har du planerat göra en renovering hemma? Då är det bäst att du sätter dig ned och planerar alla delarna av renoveringen först. Dålig planering ökar risken för oförutsedda händelser och kan lätt sätta käppar i hjulen på ett eller annat sätt.

Gör en budget

Börja alltid med att bestämma en budget för projektet. Vikten av detta går upp som projektet storlek ökar. Att totalrenovera köket kräver en tydligare budget än om du bara tänker lacka om köksluckorna. Men bara för att du planerar ett relativt litet projekt betyder inte att du ska hoppa över detta steg.

Skissa utrymmet

En skiss av rummet du planerar renoveringen i kan ofta komma till användning. Ta noga mått och gör en skiss på papper eller på datorn. Du kan sedan göra förändringarna först i skissen för att se hur bra det kommer att fungera i rummet. Detta steg kommer självfallet vara mer användbart för större förändringar. Ingen skiss behövs ju om du exempelvis bara planerat att måla om ett rum eller liknande.

Tänk på hållbarhet

I ett allt mer miljömedvetet samhälle är det bra att tänka på hur hållbar renoveringsprojektet är. Detta gäller allt från vad som renoveras till vilka material som används. Men du behöver inte sitta på all kunskap om detta sedan tidigare. Det finns väldigt informativa databaser du kan använda dig av för att få tips och idéer på hur renoveringen kan göras mer hållbar.

Planera steg för steg

Genom att gå igenom hela projektet steg för steg får du en mycket bättre uppfattning för vad som ska göras och även vad som krävs för att färdigställa varje steg. I detta är det också bra att försöka uppskatta hur mycket tid varje steg kommer att ta och vilka utmaningar om några som kan dyka upp. Se till att ha en plan för det som kan gå fel så är du redo att hantera de flesta situationer.