Vårda ditt hus utifrån och in

Huset är en av dem största investeringarna som vi människor gör och i regel så bor vi i våra hus under lång tid.  Därför är det extra viktigt att vårda huset på ett korrekt sätt redan från början, så att det håller ett bra skick länge.Efter slutbesiktningen kan det börja pirra lite extra i magen för då går det upp för dem flesta husägare att dem nu är ensamt ansvariga för huset, rent formellt. Utgå från slutbesiktningens protokollet och försök att åtgärda eventuella problem omgående, verkställ så att huset är i gott och beboeligt skick innan ni lägger pengar på inredning och annan dekoration.Köper man ett äldre hus så är det inte alls ovanligt att man ganska så snart behöver dränera om. Dräneringsarbete runt ett helt hus är en ganska omfattande och tidskrävande procedur, och har du inte kunskap eller möjlighet att göra det själv så är det viktigt att du är noggrann i ditt val av entreprenör. För ett lyckat samarbete så kan du som klient kolla upp företag som du är intresserad av att vända dig till, kolla referenser och ekonomi och försök få en så samlad bild som möjligt. Välj med fördel ett företag som använder sig av moderna maskiner, då dessa är mindre skadliga för miljön, jobbar kostnadseffektivare och orsakar i regel mindre förstörelse av tomten och intilliggande växtlighet. Vill du göra det själv så kan du hyra maskiner hos Amas, där kan du också få tips och råd från branschkunniga med lång erfarenhet.När huset är i ett bra och funktionellt skick så kan man med gott samvete börja att ägna sig åt det allra roligaste, nämligen inredningen av huset. I Elle magasin så hittar du pricksäkra trendanalyser, inredningstips och massor av inspiration till ditt hem.