Flytta utomlands

Tanken med husförsäljningen kanske är att dra till varmare breddgrader? Eller så har ni fått jobb i grannlandet och planerar en ny karriär i ett nytt land. Att flytta utomlands blir genast ett större projekt än en vanlig husflytt.

Inom EU

Flyttar du inom EU behöver du bara sjukförsäkring och ett sätt att försörja dig.  Även pensionen räknar som försörjning. Du behöver inte ansöka om varken uppehållstillstånd eller arbetstillstånd om du flyttar inom EU eller till Island, Lichtenstein, Norge eller Schweiz som står utanför EU men har avtal med unionen.

Utanför EU

Vill ni flytta utanför EU behövs mer pappersarbete. Här tillkommer ansökningar om arbetstillstånd och uppehållstillstånd. Ofta kan du behöva bevisa att du kan försörja dig i landet innan de godkänner flytten. Utanför EU kan du inte längre få svensk sjukförsäkring och får inget stöd av Försäkringskassan.

Logistik

Det krävs betydligt mer logistik när ett helt hushåll ska flytta över gränserna. Ta kontakt med en firma i god tid innan flytten för att organisera allt. En transportfirma som fraktar utomlands har goda rutiner och vet hur allt går till väga. Använd deras kunskap när ni planerar flytten. Att frakta från ett land till ett annat är dyrt, speciellt om det ingår större saker såsom båtar eller bilar. Gör en storrensning innan ni packar.

Skatt

Ni kommer att skatta i landet du bor och arbetar i. Ni behöver inte längre skatta i Sverige så länge ni bor mer än halva året utomlands och har ett företag som är registrerat i det nya landet. Ni behöver inte säga upp ert svenska medborgarskap bara för att ni flyttar, det finns kvar resten av livet eller till dess att ni ansöker och beviljas medborgarskap i ett annat land.